en.pngEN
همه دسته بندی ها

اخبار صنعت

صفحه اصلی>اخبار>اخبار صنعت

اگر آبجو در طی تخمیر تخلیه نشود ، چه اتفاقی می افتد؟

زمان: 2020-03-13 بازدید : 4

مخمر باید مرتباً تخلیه شود. در غیر این صورت ، به دلیل گرمای زیاد ته مخروط ، از یک طرف مخمر بوی مخمر خاص خود را دارد ، China Fermenters Manufacturers Wholesales

و محصولات تجزیه منتشر شده پس از اتولیز از طرف دیگر وارد آبجو می شوند ، که باعث تلخی و گسیختگی شدید می شود

چشیدن علاوه بر این ، پروتئین تولید شده توسط autolysis مخمر به راحتی در شرایط اسیدی آبجو رسوب می کند و رسوب می کند ،

به خصوص در هنگام عقیم سازی در دمای بالا ، که ثبات کلوئیدی آبجو را مختل می کند.